bg en ru

Събития

02/03/2011
Откриване на изложба La Dolce Vita

Картините ми в тази изложба са откровение,истинно,неприкрито, освобождаващо духа ми да полети във всички посоки, изследвайки реалностите.Докосвам нежност,дълбочина,прониквам в свят на сенки,така осезателни,намиращи обекта от който са породени.Създавам образ,материализиран, намерил плътта върху платно,изтъкан от цвят.Изпитвам трепет,впускам се в дълбочината,забивам поглед навътре в необятното и намирам светлината,която оживява в света на привидно-видимото. Този път усещам нещо различно,нещо ново. Сладостта на живота.Вдъхновяващо начало!

 

Тереза Зиковска!


asdfadf " ' " \ | / test BG
Назад